Heinrich Reichmann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Reichmann

Data urodzenia:

15-07-1879

Data śmierci:

I poł. XX w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec Heinrich Reichmann – założyciel zakładu, brat Gustav, bratanek Heinz Jockisch. Być może spokrewniony także z Christianem Reichmannem, który w tym samym czasie prowadził w Pieszycach tkalnię bawełnianą.

Opis kształcenia:

Zapewne w rodzinnej firmie.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Od 1901 r. prowadził w Pieszycach, do 1938 r. wspólnie z bratem Gustavem, farbiarnię i przygotowalnię (zał. 1837 przez ojca Heinricha Reichmanna).

Współpracownicy:

Brat Gustav, bratanek Heinz Jockisch, który w 1941 r. przejął zakład

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 774/20

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 124

 

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» rzemiosło i przemysł tekstylny