Heinrich Reichmann senior

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Reichmann senior

Data urodzenia:

Pocz. XIX w.?

Data śmierci:

II poł. XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Określenie kręgu rodzinnego:

Synowie Heinrich i Gustav. Być może spokrewniony także z Christianem Reichmannem.

Opis kształcenia:

Zapewne wykształcenie rzemieślnicze – mistrz farbiarski (Färbermeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1837 założył w Pieszycach farbiarnię i przygotowalnię, od 1901 r. prowadzoną przez synów Heinricha i Gustava.

Współpracownicy:

Synowie Heinrich i Gustav

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 774/20

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 124

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» rzemiosło tekstylne