Karl Rieger

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Karl Rieger

Data urodzenia:

II poł. XIX w.?

Data śmierci:

I poł. XX w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), ul. Strzelnicza 7
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Architekt w Dzierżoniowie.

Literatura i źródła publikowane:

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 55

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

Multimedia

Rieger Karl 1