Hans Riesner

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Hans Riesner

Data urodzenia:

XVI w.

Data śmierci:

XVI/XVII w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

1590 – prace przy wieży kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie [o takich działaniach nie wspomina monografia kościoła autorstwa Ewy Chabros i Marcina Siehankiewicza, wyd. 2009; wg tej publikacji prace murarskie przy wieży zakończyły się w 1588 r. umieszczeniem dwuprześwitowego hełmu na wieży, którego projektantem – jak również rozbudowy wieży, był Baltaraz Jentsch z Legnicy]

Literatura i źródła publikowane:

W. Schwedowitz, Chronik der katholischen Gemeinde zu Reichenbach in Schlesien. Festschrift zum 750-jährigen Jubiläum ihres Bestehens, Reichenbach 1909, s. 21

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» ciesielstwo