Rosenberger

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Rosenberger

Data urodzenia:

XIX/XX w.?

Data śmierci:

Po 1937

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. poł. XX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Peterswaldau (Pieszyce)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Firma Rosenbergera wybudowała w latach 20. XX w. domy mieszkalne na przedmieściu ząbkowickim (prawdopodobnie ulice Wesoła i Wojska Polskiego) w Dzierżoniowie.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Przedsiębiorca budowlany w Dzierżoniowie. W 1937 roku architekt Rosenberger wymieniany jest jako architekt gminny w Pieszycach.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, sygn. 24

Literatura i źródła publikowane:

Dzierżoniów. Zarys monografii miasta (red. Stanisław Dąbrowski), Wrocław-Dzierżoniów 1998, s. 177

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» przedsiębiorca budowlany