Friedrich August Wilhelm Sadebeck

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Friedrich August Wilhelm Sadebeck

Data urodzenia:

1770

Data śmierci:

I połowa XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVIII/XIX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Rynek (kamienica Sadebecków)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Przygotował odpisy kroniki miasta z grafikami według własnych rysunków umieszczone w gałkach hełmów odnawianych wież w 1794 i 1797r. kościoła św. Jerzego i ratuszowej oraz w 1799r. do gałki wieży nowego kościoła ewang.

Grafika „Panorama Dzierżoniowa od pn.”

Miedzioryt „Dom rodzinny Sadebecków” ok. 1790r.

Dzieła:

Przygotował odpisy kroniki miasta z grafikami według własnych rysunków, umieszczone w gałkach hełmów odnawianych wież w 1794 i 1797: kościoła św. Jerzego i ratuszowej oraz w 1799 do gałki wieży nowego kościoła ewangelickiego.

Widoki miasta i okolic (np. „Panorama Dzierżoniowa od północy”), rodzinnego domu (rysunek „Dom rodzinny Sadebecków” ok. 1790); panoramy miejskie, mapki okolicznych terenów.

Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Friedrich Sadebeck, kupiec i przemysłowiec dzierżoniowski z branży tekstylnej (tkalnia bawełny, farbiarnia, manufaktura).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Rysownik i kolekcjoner, znawca sztuki, historyk regionalny, kronikarz miasta.

Charakterystyka:

Dobry rysownik. Wykonywał m.in. panoramy miejskie, mapki okolicznych terenów.

Źródła niepublikowane:

Pismo z dnia 4.6.1822, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 764: Acta Specialia von Bau Sachen 1820-1823 [bez paginacji]

Literatura i źródła publikowane:

Słownik geografii turystycznej Sudetów (red. M. Staffa), t. 20: Marek Staffa, Krzysztof R. Mazurski, Janusz Czerwiński, Grzegorz Pisarski, Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska, Wrocław 2005, s. 183;

Ewa Chabros, Stefan Białek: Historia jednej fortuny [w:] Wielcy twórcy Gór Sowich (red. Stanisław Januszewski), Dzierżoniów-Bielawa-Nowa Ruda-Świdnica 2005, s. 138, 141

Romuald Kaczmarek, Dzieje architektury i sztuki [w:] Dzierżoniów. Zarys monografii miasta (red. Stanisław Dąbrowski), Wrocław-Dzierżoniów 1998, s. 226

Romuald Kaczmarek, Dom Sadebecków w Dzierżoniowie, jego sala kongresowa i portal, „Qaurt”, nr 1 (19)/2011, s. 44-60

„Mały Raj” – szkic o kulturze mieszczaństwa dzierżoniowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku, „Dolny Śląsk” 1998, nr 5, s. 14-25;

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» historyk regionalny

» kolekcjoner

» kronikarz miasta

» rysownik

» znawca sztuki

Multimedia

Sadebeck FA 1