Jan Sarapata

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Jan Sarapata

Data urodzenia:

3-12-1946

Data śmierci:

15-01-1995

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Dzierżoniów
Dzieła:

1989 - Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi miasta św. Jerzemu, budynek Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie
1989 - Tablica pamiątkowa poświęcona ks. Janowi Dzierżoniowi, budynek Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie
1987-1989 - Ołtarz w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Dzierżoniowie
1987-1989 - Ambona w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Dzierżoniowie
Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie, wspólnie z Józefem Kurdzielem

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Metaloplastyk - grawer, autor licznych prac na rzecz miasta.

Literatura i źródła publikowane:

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 22
„Rocznik Dzierżoniowski 2006”, t. 16, Dzierżoniów 2007, s. 64

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» metaloplastyka

» rzeźbiarstwo

Wyznanie:

» katolickie