Julius Schenk

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Julius Schenk

Data urodzenia:

7-12-1840

Data śmierci:

11-08-1896

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Ernsdorf (obecnie Dzierżoniów)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Rysunek projektowy budynku przy dawnej Klostergasse w Dzierżoniowie dla H. Jugnickel, 1871, z podpisem architekta w Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1870-1872, sygn. 768, s. 68
Rysunek rozbudowy restauracji „Gasthaus zum Weintraube” przy Rynku w Dzierżoniowie, 1871, z podpisem architekta, w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1870-1872, sygn. 768, s. 73
Rysunek przebudowy budynku Carla Webera przy dawnej Neugasse w Dzierżoniowie, 1875, z podpisem architekta, w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1873-1877, sygn. 769, s. 226; tamże rysunek projektowy mostu nad Piławą, 1876, z podpisem architekta, między stronami 392 i 393
Rysunek przybudówki przy budynku mieszkalnym Hugo Weitza w Dzierżoniowie, z podpisem i pieczątką architekta, w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1889, sygn. 773, s. 237

Dzieła:

Lata 70. i 80. XIX w. – wzniósł szereg typowych domów wolnostojących, otoczonych ogrodem w Dzierżoniowie, m.in. przy ul. Szkolnej, Ogrodowej i Świdnickiej.
1882 – projekt domu modlitwy dla zboru Irwingian w Ernsdorf (obecnie część Dzierżoniowa)
Ok. 1882 – kuchnia garnizonowa w Ernsdorf (obecnie część Dzierżoniowa)
1883 – budowa szkoły w Uciechowie (Bertoldsdorf)
1884 – budowa majątku w Mościsku (Faulbrück)
1886 – budowa drukarni w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego
1875-1892 – budowa przędzalni Flechtnera w Dzierżoniowie
1875-1892 – budowa tkalni Jordana w Dzierżoniowie
1875-1892 – budowa tkalni O.F. Hüeskera w Dzierżoniowie
1892 – projekt rozbudowy rzeźni miejskiej w Dzierżoniowie.
1892 – odbudowa fabryki Rosenbergera w Dzierżoniowie, w tym przędzalni wspólnie z firmą Klatta, na podstawie proj. szwajcarskiego inżyniera i architekta Carla Arnolda Sequien-Bronnena

Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: podmajstrzy murarski (Maurerpolier) Johann Gottlieb Schenk.

Brat: Hermann Schenk mistrz murarski

Zięć: architekt Robert Klatt (od 1890r.), który pracował w jego firmie budowlanej.

Opis kształcenia:

Posiadał uprawnienia mistrza murarskiego (Maurermeistra).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1875 – zakłada firmę budowlaną w Ernsdorf (obecnie Dzierżoniów Dolny), następnie jako mistrz murarski (Maurermeister) zajmuje się projektowaniem i budową budynków mieszkalnych, gospodarczych i inżynieryjnych.

Członek dzierżoniowskiego oddziału Towarzystwa Sowiogórskiego (Eulengebirgsverein).

Przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego Thuringia z Erfurtu.

Hodowca drobiu, właściciel nieruchomości.

Współpracownicy:

Robert Klatt, pracownik w firmie w latach 1886-1891.

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

Ok. 1882 – udział w przetargu ogłoszonym przez miasto Dzierżoniów na wykonanie robót drogowych, kanalizacyjnych, ziemnych i brukarskich

1892 – zwycięstwo w konkursie na projekt rzeźni miejskiej w Dzierżoniowie

Charakterystyka:

Projektował i realizował zarówno budynki publiczne, jak i przemysłowe oraz mieszkalne. Operował formami historyzmu, różnymi kostiumami historycznymi w architekturze, min. neoromańskim i neorenesansowym.

Źródła niepublikowane:

Studium historyczno-urbanistyczne miasta Dzierżoniowa woj. wałbrzyskie, red. B. Matejuk, Wrocław 1985, t. 6, nr 336, t. 7, nr 472, 474
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1870-1872, sygn. 768, s. passim
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1873-1877, sygn. 769, passim
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1885-1886, sygn. 770, passim
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1887 [de facto 1888], sygn. 771, s. 17 i w części niepaginowanej
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1889, sygn. 773, s. 24, 237
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1888, sygn. 772 [brak paginacji]

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1890-1906, sygn. 732, s. 62

Literatura i źródła publikowane:

Eulengebirgsverein Jahresbericht, Reichenbach i. Schlesien, 1884-1897
E. Hasse, Chronik der Stadt Reichenbach im Eulengebirge, Reichenbach 1929, s. 206, 208
Romuald Kaczmarek, Dzieje architektury i sztuki [w:] Dzierżoniów. Zarys monografii miasta (red. Stanisław Dąbrowski), Wrocław-Dzierżoniów 1998, s. 240
Piotr Kmiecik, Środowisko architektów i budowniczych w Reichenbach (Dzierżoniów) od poł. XIX w. [w:] Wielcy twórcy Gór Sowich (red. Stanisław Januszewski), Dzierżoniów-Bielawa-Nowa Ruda-Świdnica 2005, s. 169 i nn.
P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 17, 84, 95, 103, 109-110
A. Paul, Geschichte der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1889, s. 384
„Reichenbacher Wochenblatt“, nr 49, 18.06.1880; nr 70, 01.09.1882; nr 96, 01.12.1882; nr 68, 24.08.1883; nr 43, 30.05.1884; nr 65, 13.08.1896
„Der Wanderer aus dem Eulengebirge“, nr 72, 07.09.1874; nr 21, 13.03.1876; nr 62, 03.08.1877; nr 7, 24.01.1895
P. Kmiecik, Dzierżoniów miastem garnizonowym. Współistnienie miasta i garnizonu w latach 1741-1918, [w:] Dzierżoniów – wieki minione, red. D. Adamska, S. Ligarski, T. Przerwa, Dzierżoniów 2009, s. 153-162

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» murarstwo

» przedsiębiorca budowlany

Multimedia

Schenk Julius 1
Schenk Julius 2
Schenk Julius 3
Schenk Julius 4