N. Schiller

nie pobrano

Imię i nazwisko:

N. Schiller

Data urodzenia:

Kon. XIX w.?

Data śmierci:

I poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

początek XX wieku

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza)?
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Liczne fotografie Niemczy i okolic ze zbiorów prywatnych Ferdynanda Gąsiorowskiego, album podarowany w 1906 r. radcy miejskiemu, mistrzowi murarskiemu Bernhardowi, reprodukowane [w:] Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002:

 

Dolny Rynek, strona zachodnia, 1906 (s. 80)

Przedmieście z mleczarnią i szpitalem, w głębi Ostra Góra, 1906 (s. 81)

Kościół parafialny od strony wschodniej, 1906 (s. 82)

Miejski majątek Zirpel na górnym przedmieściu, 1906 (s. 85)

Przedmieście południowe, 1906 (s. 85)

Droga na wschód od miasta. Widok z Promenady Lipowej na dolinę Ślęzy i Ostrą Górę, 1906 (s. 86)

Staw miejski i gospoda „Nowy Świat”, 1906 (s. 87)

Panorama miasta od południowego wschodu, od strony dawnego Stawu Bielarskiego, 1906 (s. 90)

Panorama miasta od północnego wschodu, 1906 (s. 90)

Gospoda „Pod Gołębiem”, ul. Gumińska, 1906 (s. 92)

Szpital miejski, 1906 (s. 93)

Przełom Ślęzy, 1906 (s. 94)

Pociąg na linii kolejowej do Piławy Górnej, 1906 (s. 95)

Droga na wschód od miasta ze skałami, zamkiem, linią kolejową, 1906 (s. 95)

Dolny rynek od strony południowo-zachodniej, 1906 (s. 96)

Fabryka słodu Gerbera, 1906 (s. 96)

Górny rynek – widok pierzei zachodniej, 1906 (s. 96)

Pomnik ofiar wojen 1866-1870/71 w rynku w miejscu dawnego ratusza, 1906 (s. 99)

Willa landrata przy obecnej ul . B. Chrobrego, 1906 (s. 100)

Fabryka wyrobów metalowych braci Gebatsch, 1906 (s. 105)

Zamek w Miecznikach, 1906 (s. 153)

Wschodnia pierzeja rynku z domem kupca Hüttela, 1906 (s. 157)

Willa mistrza murarskiego budowlanego Bernhardta, ul. B. Chrobrego 21, 1906 (s. 166)

Ratusz, 1906 (s. 166)

Charakterystyka:

Autor licznych fotografii Niemczy i okolic.

Literatura i źródła publikowane:

Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» fotografia