Theodor Schmidt

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Theodor Schmidt

Data urodzenia:

Ok. poł. XIX w.?

Data śmierci:

I poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XIX/XX w.

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza)?
Opis kształcenia:

Posiadał tytuł doktora

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Pisarz, poeta, prawdopodobnie tożsamy ze związanym z Uniwersytetetm Wrocławskim autorem publikacji: Festzeitung für das achte deutsche Turnfest Breslau 1894 i Studentisches Festbuch zum 100 Jährigen Jubiläum der Universität Breslau 1811-1911?

Charakterystyka:

Piewca Niemczy, autor wielu wierszy o niej.

Literatura i źródła publikowane:

Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002, s. 108

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» poezja