Fritz Schmolke

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Fritz Schmolke

Data urodzenia:

1880

Data śmierci:

I poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Miejsce urodzenia: Peterswaldau (Pieszyce)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec Georg Schmolke – poprzedni właściciel tkalni „Christian Reichmann”, Max Schmolke - brat

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Technik-tkacz (Webereitechniker). Ok. 1914 przejął po ojcu Georgu Schmolke wraz z bratem, przedsiębiorcą Maxem Schmolke, tkalnię mechaniczną „Christian Reichmann” w Pieszycach.

Współpracownicy:

Max Schmolke

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 774/19

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» tkactwo