Eduard Seifert

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Eduard Seifert

Data urodzenia:

1867

Data śmierci:

Po 1925

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XIX/XX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów) , Frankensteinerstr. 55 (ob. ul. Ząbkowicka)
Określenie kręgu rodzinnego:

Brat Ewald – poprzedni właściciel zakładu, zięć Stenzel – mistrz garncarski

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz dekoracyjny i pokojowy (Dekorations- und Stubenmaler). W 1897 r. przejął od swojego brata Ewalda zakład malarski w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 826/7

Literatura i źródła publikowane:

Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1910, s. 187
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1925, s. 101

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo dekoracyjne