Józef Smolak

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Józef Smolak

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. poł. XX w.

Miejsce zamieszkania: Niemcza
Dzieła:

Tablica pamiątkowa poświęcona poecie Ernestowi Schenke w ścianie ratusza niemczańskiego

Opis kształcenia:

Kamieniarz.

Literatura i źródła publikowane:

Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002, s. 128

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» kamieniarstwo