Hugo Ulbrich

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Hugo Ulbrich

Data urodzenia:

1867

Data śmierci:

1928

Rozpoczęcie okresu twórczości:

koniec XIX – 1. ćw. XX wieku

Miejsce zamieszkania: Od 1894 Breslau (Wrocław)
Miejsce urodzenia: Bad Dirsdorf (Przerzeczyn)
Miejsce śmierci: Breslau (Wrocław)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Rysunki ilustrujące zabytki śląskie w dziele Hansa Lutscha „Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmäler”, t. 1-4, Breslau 1903

Rysunek świątyni Abu Simbel w Bilder zur Geschichte mit besonderer Betonung der Kunstgeschichte : Bilderanhang zu Neubauers Lehrbuch der Geschichte, Halle 1909 [dostęp online: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=2354&from=&dirids=1&ver_id=&lp=8&QI=]

Publikacje w „Zeitschrift für bildende Kunst”, Lipsk

Dzieła:

Liczne widoki Śląska w technice rysunkowej, w tym rysunki ilustrujące zabytki śląskie w dziele Hansa Lutscha „Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmäler”, t. 1-4, Breslau 1903.

Także liczne widoki powstałe w czasie podróży po Niemczech, Europie i Afryce.

Widoki Niemczy, Goli, Wrocławia.

1892-1893 - widoki Brzegu zamówione przez wydawnictwo Seemanna

Widoki Wrocławia (m.in. cykl Alt Breslau, Widok Wrocławia z tarasu wieży kościoła św. Elżbiety, Przejście Garncarskie, widoki Ratusza, Uniwersytet Wrocławski, Wyspa Piaskowa, Ostrów Tumski zimą, Brama Kluszczana, Kościół św. Maurycego, Kamieniczki Jaś i Małgosia na tle kościoła św. Elżbiety, Oława Białoskórnicza, Burzenie domów na ulicy Białoskórniczej, Koci Zaułek, Katedr Wrocławska) w Muzeach Narodowym i Historycznym we Wrocławiu oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.   

Opis kształcenia:

Gimnazjum w Dzierżoniowie

Getynga – kształcenie w kierunku zawodu księgarza, trzy lata

Nauka akwaforty w pracowni Karla Koeppinga w Berlinie

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Grafik-akwaforcista i rysownik. Podróże artystyczne do Nadrenii, nad Men i Mozelę oraz w 1900 do Włoch i Egiptu.

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

wystawa retrospektywna „Von Westpreußen bis Ägypten und Schlesien mittendrin. Graphiken von Hugo Ulbrich (1867-1928)“, 4 sierpnia – 27 października 2002, Haus Schlesien Königswinter

Charakterystyka:

Prace artysty charakteryzują się dokładnym, wiernym odwzorowaniem ukazywanych obiektów oraz otaczającego pejzażu, stanowiąc nie tylko wartość artystyczną, ale także dokumentacyjną.

Literatura i źródła publikowane:

Przewodnik Historyczny po ziemi niemczańskiej, Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, Niemcza 2006, s. 164, 190

B. Czechowicz, Od historyzmu do …? O ilustratorstwie Josepha Langera, [w:] Joseph Langer (1865-1918) w 140-lecie urodzin artysty. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dniach 26-27 listopada 2005 roku w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, red. A. Organisty, J. Żurawski, Ziębice [2005], s. 59-66

M. Szafkowska, Dawne zaułki Wrocławia – malarstwo, grafika, fotografia, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2001

M. Szafkowska, Ulbrich Hugo [w:] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2001, s. 868

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» grafika

» malarstwo

» rysownik