Julius Vahle

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Julius Vahle

Data urodzenia:

Kon. XIX w.?

Data śmierci:

Po 1940

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Langenbielau (Bielawa)
Opis kształcenia:

Posiadał akademickie wykształcenie budowlane umożliwiające mu karierę urzędnika budowlanego (Stadtbaumeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Miejski radca budowlany w Bielawie.

1937 – współzarządzał spółką budowlaną „Gemeinützige Baugesellschaft Langenbielau G. m. b. H.” wraz z kupcem Herbertem Güntherem, prezesem spółdzielni „Schlesische Heimstätte, Breslau“. Właścicielami spółki założonej w roku 1928 byli: Urząd Miejski w Bielawie (Stadtverwaltung Langenbielau) (25.400 RM), firma Christian Dierig A.G. (12.300 RM) i spółdzielnia Schlesiche Heimstätte, Breslau (12.300 RM). Celem spółki była budowa wielorodzinnych budowli mieszkaniowych z małymi mieszkaniami dla osób słabiej sytuowanych materialnie.

Współpracownicy:

Wcześniejszym zarządcą spółki był rządowy budowniczy (Regierungsbaumeister) Treuge ze Smolca (Schmolz) (od założenia spółki w 1928).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga, sygn. 43/50
Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, sygn. 24

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo