Eduard F. Zwanziger

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Eduard F. Zwanziger

Data urodzenia:

Ok. poł. XIX w.

Data śmierci:

1910

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. poł. XX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Prowadził w Pieszycach, wraz z synami, tkalnię i przędzalnię (Weberei i Spinnerei). Tkalnia założona została w 1880 r.; po śmierci E. Zwanzigera w 1910 r. firma prowadzona była dalej przez jego spadkobierców (Elfriede Rosenberg, ur. Zwanziger, Elise Braune i Irene Zwanziger) do 1940 r., kiedy to z powodu trudności gospodarczych została postawiona w stan likwidacji i w roku 1943 zamknięta.

Współpracownicy:

synowie

Charakterystyka:

Firma Zwanzigera została opisana w słynnym dramacie Gerharda Hauptmanna „Tkacze”.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 774/65

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 124

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» tkactwo