Kazimiera Zwierzchowska

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Kazimiera Zwierzchowska

Data urodzenia:

I poł. XX w.

Data śmierci:

II poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XX w.

Miejsce zamieszkania: Ok. 1947 Bielawa
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Od 1947 związana z Teatrem Robotniczym w Bielawie

Współpracownicy:

Teodor Mierzeja

Literatura i źródła publikowane:

Jan Gładysz, Teodor Mierzeja i Teatr Robotniczy w Bielawie, [w:] Wielcy twórcy Gór Sowich, red. S. Januszewski, Dzierżoniów-Bielawa-Nowa Ruda-Świdnica 2005, s. 81-89

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» sztuki plastyczne