August Bernhardt

nie pobrano

Imię i nazwisko:

August Bernhardt

Data urodzenia:

1. poł. XIX w.

Data śmierci:

krótko przed 20.2.1896

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX w.

Miejsce zamieszkania: Schönheide (Przedborowa, pow. ząbkowicki), Nimptsch (Niemcza)
Miejsce śmierci: Nimptsch (Niemcza)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Szpital Joannitów „Betania” w Dzierżoniowie [w:] R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 88, il. 71; P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 23 – zdjęcie archiwalne ze zbiorów A. Grużewskiej.

Willa dr. Maksa Heidelberga w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego 25 [w:] R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 93, il. 75; P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 65, 66 – zdjęcie archiwalne ze zbiorów Ch. Fletchera.

Gmach Komendy Policji w Dzierżoniowie, pierwotnie sąd i więzienie, ul. Ząbkowicka 57 [w:] R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 84, il. 67; P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 42.

Dzieła:

Po 1853 – odbudowa wschodniej ściany rynku po pożarze w Niemczy

1855 – Szpital Joannitów „Betania” w Dzierżoniowie

Ok. 1900 – willa dr. Maksa Heidelberga w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego 25.

1897-1898 – budowa szpitala ewangelickiego w Górnej Bielawie, ul. Piastowska 7 (Dierigstr.) wg planów mistrza murarskiego Weertha z Legnicy.

1868 – prace murarskie przy budynku gimnazjum (Königs-Wilhelm Schule) wg proj. G. Fellbauma.

1900-1903 - prace murarskie przy budowie obecnego gmachu Komendy Policji w Dzierżoniowie, pierwotnie siedziby sądu i więzieni, ul. Ząbkowicka 57, proj. Heinrich Mergard wg szkiców tajnego radcy budowlanego Saala, kierownictwo budowy - rządowy budowniczy Löwenheim i rządowi kierownicy budowy Strutz i Schröter, prowadzenie budowy – firma Klatta.

Określenie kręgu rodzinnego:

2. Żona: Ernestine, z domu Maywald (ur. 1831 w Gross Rosen, pow. Striegau, zm. 27.7.1905r. w Niemczy)

Syn (z pierwszego małżeństwa): Karl, przejął rodzinną firmę w 1881 r.

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie cechowe i tytuł mistrza murarskiego (Maurermeister)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1848 – założył rodzinną firmę budowlaną Bernhardt-Bauten.

1881 – przejęcie firmy budowlanej przez Karla Bernhardta

Współpracownicy:

Gustav Fellbaum, Karol Bernhardt

Charakterystyka:

Założona przez Augusta Bernhardta firma budowlana rozwinęła się z biegem czasu na tyle, że wykonywano zlecenia także z sąsiednich powiatów, w tym zarówno przebudowy, wcześniejszych obiektów jak i budowy nowych. Realizacje prezentują szeroki wachlarz budownictwa: rezydencjonalnego, sakralnego, przemysłowego, publicznego oraz mieszkalnego jak i bogactwo form architektonicznych epoki historyzmu.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1887 [de facto 1888], sygn. 771, s. 54

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Sądu Obwodowego w Niemczy, Testament Ernestine Bernhard, sygn. 1298

Literatura i źródła publikowane:

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 88

Rafał Brzeziński, Życie w dawnej Bielawie. Ludzie, miejsca, wydarzenia/Das Leben im früheren Langbielau. Die Leute, die Orte, die Ereignisse, Wrocław 2008, s. 303.

F. Hoenow, Chronik von Langenbielau, Langenbielau 1931, s. 311, 422.

P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 22-23, 29, 42, 65-66

Bernhardt Bauten 1848-1928, Nimptsch 1928

Przewodnik Historyczny po ziemi niemczańskiej, Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, Niemcza 2006, s. 188

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

Wyznanie:

» ewangelickie