Johann Jacob Friedrich Baumann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Johann Jacob Friedrich Baumann

Data urodzenia:

1770

Data śmierci:

I połowa XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

koniec XVIII w.

Koniec okresu twórczości:

początek XIX w.

Miejsce zamieszkania: Schweidnitz (Świdnica), Potsdam (Poczdam, Niemcy), Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Johann Adam, rusznikarz wojskowy, starszy cechu ślusarzy i zegarmistrzów w Dzierżoniowie

Opis kształcenia:

Wykształcenie prawdopodobnie u ojca. Posiadał tytuł mistrza rusznikarskiego (Büchsenmeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1788 – praca jako rusznikarz (Büchsenmeister) w batalionie Schmitthennera w Dzierżoniowie

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Varia, bez sygnatury

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 272

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» rusznikarstwo