Edward Berbeć

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Edward Berbeć

Data urodzenia:

11-06-1947

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1999

Miejsce zamieszkania: Od 1947 Dzierżoniów
Miejsce urodzenia: Lublin
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Jego wiersze znalazły się w antologii:

Miasto słodkie jak miód: wybór wierszy i fotografii na 750-lecie Dzierżoniowa, red. Janina Weretka-Piechowiak, oprac. Jolanta Karaszewska, Maria Zarzycka-Chołoda, Dzierżoniów 2008

Dzieła:

m.in. Jestem blisko. Wiersze i opowiadania, Dzierżoniów 2010

Określenie kręgu rodzinnego:

Rodzice Czesława i  Zygmunt, żona Lidia, dzieci Mariusz i Aneta, wnuki Małgosia i Olek.

Opis kształcenia:

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Dzierżoniów; Technikum Ekonomiczne w Świdnicy (3 lata – nauki nie skończył).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Pracował jako górnik w kopalniach miedzi i węgla, pływał na kutrach rybackich i barkach, pracował w kamieniołomach przy obróbce granitu, był palaczem CO, kreślarzem, kucharzem, murarzem. Poszukując pracy, wiele podróżował. Był w Bieszczadach, na Mazurach, w Tatrach, nad Morzem Bałtyckim, na Żuławach. Poznał prawie wszystkie miasta Polski.

Wyróżnienia:

Nagroda w Konkursie Poetyckim „Mój Dzierżoniów” ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. K.K. Baczyńskiego w  Dzierżoniowie z okazji 750-lecia lokacji miasta.

Współpracownicy:

Urząd Miasta w Dzierżoniowie – Marzena Lasota – Darowska (pomoc przy wydaniu Jestem blisko…).
Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie – Maria Zarzycka – Chołody (pomoc przy wydaniu Jestem blisko… - koordynator projektu).

Janina Weretka – Piechowiak – redaktorka tekstów do Jestem blisko…

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury – Krzysztof Tokarski (motywował do pisania i udziału w konkursach).

Rocznik Dzierżoniowski – w tomie 18. (2008 r.) są jego wiersze Zamyślenie i Kurtynka – s.332, w tomie 20. (2010 r.) są  Wiersze i opowiadania (wybór z Jestem blisko…) – s.257 -260, w tomie 24.( 2014 r.) są jego wiersze WracamAch, miasto, miasto moje… - s.187 – 188.

Charakterystyka:

Autor jest mieszkańcem Dzierżoniowa – miasta, któremu był i jest wierny. Wędrował po świecie, szukając dla siebie miejsca, ale powrócił tu, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Mówi: ”Bóg miał dla mnie wiele cierpliwości. Dał mi Dzierżoniów, stałe miejsce na ziemi, które w pewnym sensie pozwoliło mnie ocalić”. Udało mu się zatrzymać w pamięci i opisać , jakby zatrzymać w ruchu, świat zapamiętany, świat odczuwany, taki, którego już nie ma, ale który wciąż żyje w nim. Udało mu się zatrzymać coś nieuchwytnego - „orzeźwiające powietrze, skrystalizowane na liściach drzew…” Udało mu się wejść w sferę mitu i nadać zapamiętanej rzeczywistości wymiar ponadczasowy – ocalić to, co na zawsze odeszło w przeszłość, przepadło, a jednak jest, żyje w pamięci. W jego utworach znajdziemy dwóch bohaterów. Dorosłego, którego życie nie oszczędzało, jest poraniony, ale doświadczenia i cierpienie sprawiają, że pragnie dobroci, „chciałby cały świat przytulić”. I chłopca, który ma marzenia, wierzy, że wszystko mu się w życiu uda zrealizować. Jest jak wiatr i ma w sobie dziecięcą radość. W opisywanym świecie jest jakaś magia, piękno, bo „Tylko poeta może zapisać słowa farbami, stworzyć obraz na płótnie natchnieniem bez fałszu…” W jego twórczości jest afirmacja świata, dostrzeganie uroku życia nawet w bólu. Autor chciałby dawać nadzieję innym i sobie – „Pragnę, by moja poezja, gdy przymknę oczy, nie szlochała”.

Źródła niepublikowane:

Rozmowy z poetą.

Literatura i źródła publikowane:

Janina Weretka – Piechowiak, Spotkania z Dzierżoniowem. O wybranych publikacjach z 2010 roku.[W:] Rocznik Dzierżoniowski 2010, Dzierżoniów 2011 r., s.252 – 256.

Janina Weretka – Piechowiak, Rozmowa z autorem, [W:] Edward Berbeć, Jestem blisko. Wiersze i opowiadania. Dzierżoniów 2010 r., s. 161 – 174.

Dzierżoniowscy artyści – Edward Berbeć poeta. http://www.dzierzoniow.art.pl/berbec/index.html

Publikacje o Dzierżoniowie, www.dzierzoniow.pl./pl/page/publikacje-o-dzierzoniowie

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Uzupełniła: Jolanta Maniecka.

Rodzaj twórczości:

» poezja

Multimedia

Edward Berbec