Joseph Boege / Böge

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Joseph Boege / Böge

Data urodzenia:

II połowa XVIII w.

Data śmierci:

I połowa XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XVIII w.

Koniec okresu twórczości:

początek XIX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów) ?
Dzieła:

1768 – prace budowlane i remontowe przy kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie

1773 – prace przy murach miejskich w Dzierżoniowie

Opis kształcenia:

Wykształcenie cechowe i tytuł mistrza murarskiego (Maurermeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski (Maurermeister) Joseph Boege jest wymieniony na liście wydatków kościoła parafialnego św. Jerzego w Dzierżoniowie w roku 1768 w pozycji „koszty budowy i remontów” (Bau und Reparatur kosten). Ten sam we wrześniu 1773 r. był zatrudniony przez miasto Dzierżoniów do prac przy murach miejskich. Niejaki Böge, mistrz murarski z Pieszyc, pojawia się również w aktach dotyczących cechu murarskiego w Dzierżoniowie w 1806 r. Być może chodzi o jedną osobę, ale ze względu na czas, bardziej prawdopodobna wydaje się teza, że są to dwie osoby wykonujące ten sam zawód, być może spokrewnione ze sobą (ojciec i syn?).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 1166

Rechnung über Einnahme aus Ausgabe bei der Stadtpfarrkirche ad Sanctum Georgium zu Reichenbach, s. 136; sygn. 752 Acta Specialia von Bau Sachen, 1763-1784 [bez paginacji]; sygn. 1014, Acta von Handwerkssachen der Maurer Zunft 1786-1845 [bez paginacji].

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

» murarstwo