Georg Brauner

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Georg Brauner

Data urodzenia:

1770

Data śmierci:

1849

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. Poł. XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

Ok. 1798 – prace przy kościele ewangelickim w Dzierżoniowie

1820 – projekt wykuszu do apartamentu igielnika Bauera w Dzierżoniowie

1821 – projekt warsztatu kotlarskiego

1822 – Projekt stajni w ogrodzie radcy miejskiego Döbernitza w Dzierżoniowie

Ok. 1823 – projekt przebudowy domu stelmacha Glasnera (?)

1823 – prace przy strzelnicy miejskiej (Schiesshaus) w Dzierżoniowie, przy współpracy mistrza ciesielskiego Glatzera


Opis kształcenia:

Zapewne wykształcenie cechowe

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski (Maurermeister). Związany z magistratem w Dzierżoniowie, gdzie prawdopodobnie pełnił funkcję urzędniczą. Jego podpis – obok podpisu inspektora budowlanego Kahlerta -  widnieje na zachowanych rysunkach budowlanych z lat 1823-1826 m.in. wozowni Franza Starka w Dzierżoniowie. Pracował też dla Augusta Saddebecka.

 

1812-1848  – członek Deputacji Budowlanej (Deputation für Bauwesen) w Dzierżoniowie.

15.02.1848 – obchodził jubileusz 50-lecia jako obywatel miasta („Bürger-Jubiläum”), o czym zawiadamiał „Reichenbacher Wochenblatt” podkreślając jednocześnie, że dalej współpracuje z Deputacją Budowlaną.

1848 – zasiadał również w Radzie Miejskiej.

1848 – wymieniany także wśród gości uroczystości z okazji 50-lecia kościoła ewangelickiego w Dzierżoniowie jako ten, który brał udział w budowie kościoła („bei dem Bau der Kirche tätig war”, za: „Reichenbacher Wochenblatt”, 1848, nr 79).

Współpracownicy:

Inspektor budowlany Kahlert; inni członkowie Deputacji Budowlanej w tym czasie: mistrz murarski Ehrenfried, mistrz ciesielski Schaaf, mistrz ciesielski Glatzer.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 764

Acta Specialia von Bau Sachen 1820-1823 [bez paginacji]; sygn. 765

Acta Specialia von Bau Sachen 1823-1826 [bez paginacji]; sygn. 762 Die Deputation des Bauwesen und das samtliche Bau Wesen betreffend 1809-1812, s. 177, 181, 187, 191, 197, 198, 209, 220, 227; sygn. 763 Acta der Bau Deputation 1813-1816 [bez paginacji]; sygn. 777 Akten betreffend des Schiesshauses zu Reichenbach 1821-1880, s. 47

Literatura i źródła publikowane:

„Reichenbacher Wochenblatt”, 1848, nr 15, nr 17, nr 79, 1849, nr 5

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

» murarstwo

Wyznanie:

» ewangelickie

Multimedia

Brauner Georg 1
Brauner Georg 2
Brauner Georg 4
Brauner Georg 5