Jeremias Joseph Burghardt

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Jeremias Joseph Burghardt

Data urodzenia:

II połowa XVII w.

Data śmierci:

1-12-1726

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XVIII w. (wzmiankowany od 1717)

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

26 listopada 1724, jako wdowiec, poślubił Dorothę, wdowę po rysowniku Christophie Plaschke

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz, czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Wyznanie:

» katolickie