Georg Casper

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Georg Casper

Data urodzenia:

XIX/XX w.

Data śmierci:

po 1939

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Uferstr. 99 (ul. Brzegowa)
Opis kształcenia:

Posiadał uprawnienia kapelmistrza (Kapellmeister)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1939 – prowadził w Dzierżoniowie szkołę muzyczną, która w roku 1939 liczyła 27 członków, z czego 4 uczniów (Lehrlinge) w wieku 14-16 lat oraz 18 uczniów (Lehrlinge) w wieku 16-18 lat. Równocześnie był opiekunem kapel uczniowskich (Lehrlingskapellen), które były angażowane przy różnego rodzaju świętach i uroczystościach na terenie powiatu.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Inspekcji Przemysłowej w Dzierżoniowie, sygn. 371

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» muzyka