Eckardt

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Eckardt

Data urodzenia:

II połowa XIX w.

Data śmierci:

po 1921

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza)
Dzieła:

1921 – wykonanie projektów budynku dla burmistrza i lecznicy (Bürgermeister- und Ärztehaus) w Niemczy oraz budynków mieszkalnych dla pracowników rolnych w powiecie niemczańskim, m.in. dla Karzen

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie akademickie w zakresie budownictwa potwierdzone tytułem państwowym rządowego mistrza budowlanego (Baumeister)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

od ok. 1920-1926 – Powiatowy mistrz budowlany (Kreisbaumeister) w Niemczy

Charakterystyka:

Jako przedstawiciel rządowej administracji budowlanej w powiecie niemczańskim w funkcji mistrza budowlanego (Kreisbaumeister) zajmował się nie tylko nadzorem architektonicznym nad inwestycjami budowlanymi lecz do jego obowiązków należało także projektowanie na potrzeby administracji samorządowej oraz wprowadzanie poprawek do projektów prywatnych zatwierdzanych przez urząd budowlany Wydziału Powiatowego.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 16: Haupt-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Bau-Polizei-Sachen, pismo z dnia 12.01.1921 i następne

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 37: Neben-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Siedlungswesen, pismo z dnia 20.08.1921

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo