Ehrenfried

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Ehrenfried

Data urodzenia:

II połowa XVIII w.

Data śmierci:

po 1814

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I ćwierć XIX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

1810 – przebudowa fragmentów murów miejskich w Dzierżoniowie na budynek mieszkalny

Opis kształcenia:

Prawdopodobnie wykształcenie cechowe potwierdzone tytułem mistrza murarskiego (Maurermeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski czynny w Dzierżoniowie

1812-1814 - członek Deputacji Budowlanej (Deputation für Bauwesen) w Dzierżoniowie.

Współpracownicy:

Inni członkowie Deputacji Budowlanej: mistrz murarski Georg Brauner, mistrz ciesielski Schaaf.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 762 Die Deputation des Bauwesens und das samtliche Bau Wesen betreffend 1809-1812, s. 75; sygn. 763 Acta der Bau Deputation 1813-1816 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

» murarstwo