Franz Friederich

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Franz Friederich

Data urodzenia:

II połowa XVIII w.

Data śmierci:

ok. połowy XIX w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XIX w. (wzmiankowany 1815-1823)

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Opis kształcenia:

Wykształcenie cechowe i tytuł mistrza murarskiego (Maurermeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 765: Acta Specialia von Bau Sachen 1823-1826 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

» murarstwo