Carl Gärtner

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Carl Gärtner

Data urodzenia:

ok. połowy XIX w.?

Data śmierci:

XIX/XX w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Bräuergasse nr 192 (ul. Bohaterów Getta)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona I: Bertha z domu Bedan (ur. 1850, zm. 5.6.1875)
Żona II: Bertha z domu Schönwälder
syn: Franz Richard ur. 1.7.1882 w Dzierżoniowie
syn: Paul Carl, ur. 2.8.1876 w Dzierżoniowie

Opis kształcenia:

Określony jako mistrz stolarski - „Tischlermeister”.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz stolarski, czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie, Księga urodzin za rok 1882, nr 105

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie, Księga urodzin za rok 1876, nr 175

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie, Księga Zgonów za rok 1875, nr. 97

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» meblarstwo

» stolarstwo

Wyznanie:

» katolickie