Johann Gottlieb Gart

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Johann Gottlieb Gart

Data urodzenia:

I połowa XVIII w.

Data śmierci:

II połowa XVIII w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XVIII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Garncarz (Töpfer), czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 970: Einrichtung des Handwerkswesen und Abschaffung der dabei vorkommenden Missbräuche 1756-1782

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» garncarstwo