Johann Daniel Ginter

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Johann Daniel Ginter

Data urodzenia:

1756

Data śmierci:

XVIII/XIX w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XVIII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Johann Ginter z Langenöls (Oleszna, pow. dzierżoniowski)

Żona: Johanna Eleonora (ślub 19.11.1789), córka rysownika Antona Bernharda

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz i dekorator w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Wyznanie:

» katolickie