Gottlieb Glatzer

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Gottlieb Glatzer

Data urodzenia:

początek XIX w.

Data śmierci:

II połowa XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XIX w.

Miejsce zamieszkania: Weigelsdorf (Ostroszowice)
Określenie kręgu rodzinnego:

Prawdopodobnie spokrewniony z Melchiorem Glatzerem, budowniczym z Ostroszowic, wzmiankowanym w 1771 r.

Opis kształcenia:

Wykształcenie cechowe i tytuł mistrza ciesielskiego (Zimmermeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz ciesielski, czynny w Ostroszowicach.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 765: Acta Specialia von Bau Sachen 1823-1826 [bez paginacji]

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 759: Akten … betr. die evangelischen Kirchengelegenheiten 1847-1891 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» ciesielstwo