B. Grimm

nie pobrano

Imię i nazwisko:

B. Grimm

Data urodzenia:

I poł. XIX w.

Data śmierci:

II poł. XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. połowa XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Lutnik? (Instrumentenbauer) w Dzierżoniowie. Członek Deputacji Budowlanej (Bau-Deputation). W 1848 r. ogłaszał na łamach „Reichenbacher Wochenblatt”, że sprzeda dwa używane fortepiany.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 767 Acta des Magistrat zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1865-1869, s. 250

Literatura i źródła publikowane:

„Reichenbacher Wochenblatt”, 1849, nr 30

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» lutnictwo