Jonas (Hans, Johannes) Grünberger (Girbig)

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Jonas (Hans, Johannes) Grünberger (Girbig)

Data urodzenia:

1592

Data śmierci:

po 1648?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XVII w.

Miejsce zamieszkania: Freiberg, Großthiemig, po 1648 na Śląsku: Frankenstein (Ząbkowice), 1616-1622 Reichenbach (Dzierżoniów)
Miejsce śmierci: Freiberg (Saksonia, Niemcy)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Figura „Wiara“ ze zwieńczenia ambony w kościele katolickim w Ząbkowicach, 1619, fotografia 18 x 13 cm, 1934, fotograf Paul Poklekowski,  Instytut Herdera w Marburgu, Niederschlesisches Bildarchiv, nr inw. 63791

 

Reliefy z balustrady schodów ambony w kościele katolickim w Ząbkowicach (Sen św. Jakuba, Ofiara Abrahama), 1619, fotografia 23,7 x 17,2 cm, 1937,  Instytut Herdera w Marburgu, Niederschlesisches Bildarchiv, nr inw. 63782

Dzieła:

1619 – ambona w kościele św. Anny w Ząbkowicach

Dzieła przypisywane:

Przed 1612 – ambona w kościele w Großthiemig  (Brandenburgia, Niemcy)

Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Jonas (Hansa) Grünberger starszy, rzeźbiarz

Brat ojca: Michael Grünberger, rzeźbiarz

Dzieci ochrzczone w kościele parafialnym w Dzierżoniowie: Johannes 21 kwietnia 1616, Heinrich 10 października 1617, Bernhard 31 października 1619, Anna 22 marca 1622.

Opis kształcenia:

W warsztacie ojca.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Rzeźbiarz.

Charakterystyka:

W ząbkowickiej ambonie wpływy twórczości ojca i wuja. W. Törmer-Balogh: „Sposób, w jaki klarowne linie delikatnego obramowania kontrastują z różnorodnością przedstawień figuralnych, stanowi kontynuację późnych koncepcji jego ojca. Obfitość dekorowanych elementów architektonicznych oraz malarskie kształtowanie reliefu przypomina styl Michaela Grünbergera pomimo pewnej redukcji formalnej. Jego indywidualność artystyczna szczególnie przejawia się w pełnej dynamiki rzeźbie wolnostojącej, która będąc równie mocno dekoracyjna co energicznie ingerująca w przestrzeń posiada cechy typowe dla freiburskiej szkoły rzeźby."

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: rzeźbiarze A-L

Literatura i źródła publikowane:

W. Törmer-Balogh Grünberger dt. Bildhauer-Fam., [w:] Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, t. 63 München-Leipzig 2009, s. 370-372

Śląsk. Zabytki Sztuki w Polsce, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen i in., Warszawa 2006, s. 1073

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» rzeźbiarstwo

Wyznanie:

» katolickie