Jacob Gründner mł.

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Jacob Gründner mł.

Data urodzenia:

II połowa XVIII w.?

Data śmierci:

I połowa XVII w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

koniec XVI w.

Koniec okresu twórczości:

I połowa XVII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Jacob, garncarz w Dzierżoniowie

Żona: Anna (ślub 18.7.1594 w Dzierżoniowie), pasierbica garncarza Hansa Nitschmanna

Opis kształcenia:

Określony jako czeladnik garncarstwa „Toepfergeselle” syn Jacoba, garncarza („Toepfer”)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Garncarz w Dzierżoniowie

Źródła niepublikowane:

Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn.. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1594 pagina 8

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» garncarstwo