J. Hartmann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

J. Hartmann

Data urodzenia:

I poł XIX w.

Data śmierci:

II poł. XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. połowa XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Költschen (Kiełczyn)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski i ciesielski (Maurer- und Zimmermeister) z Kiełczyna.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 773 Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1889, passim; sygn. 772 Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1888 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

Multimedia

Hartmann J 1