Frantz Herden

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Frantz Herden

Data urodzenia:

Ok. 1783

Data śmierci:

I poł. XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. ćwierć XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Syn rzeźbiarza Benedicta Herdena z okolic Broumova (? Hinze: „Maertzdorf bei Braunnau”); żona Maria Rosina, poślubiona 22 lutego 1808 w Dzierżoniowie
Syn: Franz (mistrz stolarski / meblarski – Tischlermeister, w Dzierżoniowie)
Syn: Josef (ur. 4.2.1818, zm. 23.4.1876)

Opis kształcenia:

Prawdopodobnie w warsztacie ojca.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Rzeźbiarz, czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: rzeźbiarze A-L

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie, Księga Zgonów za rok 1876, nr. 78

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» rzeźbiarstwo