Otokar Hermann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Otokar Hermann

Data urodzenia:

I połowa XIX w.

Data śmierci:

II połowa XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

połowa XIX w. (wzmiankowany 1849/55)

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Być może spokrewniony z autorem organów w dzierżoniowskim kościele św. Jerzego A. Hermannem.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Organmistrz (Orgelbauer) w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 959, Acten der Magistrat Reichenbach Die Einrichtung eines Gewerberates für die Gewerbetreibende 1849/1855 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budowa organów