Karl Hilse

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Karl Hilse

Data urodzenia:

XIX/XX w.

Data śmierci:

Po 1939

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. Połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), dawna Karlsstr. 16 (ob. ul. Piękna)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Papier firmowy „Karl Hilse, Tischlermeister, Möbel- Bau Särge“ w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1933-36, sygn. 14

Dzieła:

1934 – prace stolarskie dla ratusza oraz naprawy przy różnych miejskich budowlach

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz stolarski (Tischlermeister), prowadził w Dzierżoniowie firmę zajmującą się stolarstwem i wytwarzaniem mebli.
1925 – członek rady gminy ewangeliskiej (Gemeinde-Verordnete)

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1933-36, sygn. 14 [bez paginacji]

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1913-1939, sygn. 1 [bez paginacji]

Literatura i źródła publikowane:

Adressbuch der Stadt Reichenbach, Reichenbach 1925, s. 52, 286

Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1938/39, s. 34

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» meblarstwo

» stolarstwo

Multimedia

Hilse Karl 1