Josef Hoffmann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Josef Hoffmann

Data urodzenia:

Pocz. XIX w.

Data śmierci:

Po 1872

Rozpoczęcie okresu twórczości:

Joseph Hoffmann wymieniany w źródłach w 1. połowie XIX wieku; mistrz murarski Hoffmann pojawia się w aktach magistratu dzierżoniowskiego także w 2. połowie XIX stulecia – być może są to dwie (spokrewnione?) osoby / budownictwo, murarstwo

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 768 Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1870-1872, s. 65 – rysunek z 1871 r. dotyczący przebudowy domu nr 227 H. Nassego przy murach miejskich w Dzierżoniowie, tamże rysunek przebudowy budynku mieszkalnego przy dawnej Trenstrasse 46 w Dzierżoniowie
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 767 Acta des Magistrat zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1865-1869, s. 167 – rysunek przebudowy sieci wodnej w budynku kupca Liebicha w Dzierżoniowie, 1867
Rysunek sytuacyjny posesji Spillera w Dzierżoniowie z dnia 22.4.1822, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 764: Acta Specialia von Bau Sachen 1820-1823 [bez paginacji]

Plan przebudowy poddasza na miejszkalne w domu pastora Tiede na przedmieściu Dzierżoniowa, czerwiec 1823, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 764: Acta Specialia von Bau Sachen 1820-1823 [bez paginacji]

Dzieła:

[projekty własne bądź zatwierdzane z ramienia magistratu]
Joseph Hoffmann
1823 – przebudowa domu pastora Thiede na przedmieściach Dzierżoniowa
Hoffmann
1862 – przebudowa  poddasza w budynku przy dawnej Karlsstrasse 102 w Dzierżoniowie
1871 – przebudowa domu nr 227 H. Nassego przy murach miejskich w Dzierżoniowie
1871 – przebudowa budynku mieszkalnego przy dawnej Trenstrasse 46 w Dzierżoniowie

Opis kształcenia:

Prawdopodobnie wykształcenie cechowe

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski (Maurermeister).

Hoffmann (2. poł. XIX w.) - związany z magistratem w Dzierżoniowie – jego podpisy widnieją pod wieloma rysunkami budowlanymi i projektowymi. Członek Deputacji Budowlanej (Bau Deputation) w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 959, Acten der Magistrat Reichenbach Die Einrichtung eines Gewerberates für die Gewerbetreibende 1849/1855 [bez paginacji]; sygn. 764 Acta Specialia von Bau Sachen 1820-1823 [bez paginacji]; sygn. 765 Acta Specialia von Bau Sachen 1823-1826 [bez paginacji]; sygn. 766 Bau Sachen [bez paginacji]; sygn. 768 Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1870-1872, s. 29, 65, 81-82; sygn. 769 Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1873-1877, passim

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

» murarstwo

Multimedia

Hoffmann Josef 1
Hoffmann Josef 2
Hoffmann Josef 3
Hoffmann Josef 4