Melchior Hofman

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Melchior Hofman

Data urodzenia:

II poł. XVI w.

Data śmierci:

I poł. XVII w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI/XVII wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów) (1594), Schweidnitz (Świdnica) (1608)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Barbara (ślub 20.6.1594 w Dzierżoniowie), córka Michaela Kundtera

Syn Melchior, ochrzczony 1.06.1608 w kościele parafialnym w Świdnicy

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Garncarz (Töpfer)

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1594, pagina 7

 

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» garncarstwo

Wyznanie:

» katolickie