Heinrich Hohberg (Hoberg)

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Hohberg (Hoberg)

Data urodzenia:

II poł. XVI w.

Data śmierci:

I poł. XVII w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI/XVII wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Miejsce urodzenia: Torgau?
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Heinrich Hohberg z Torgau

I Żona: Urszula (ślub 16.11. 1595 w Dzierżoniowie), córkę Valerianusa Müllera; 1608 - wdowiec.

II Żona: Justina (ślub 1608 w Dzierżoniowie), córka Erfamosa? Molgelartosa.

Córka: Anna (chrzest 16.9.1601 w Dzierżoniowie)

Córka : Barbara (chrzest 3.6.1609 w Dzierżonowie)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1595, pagina 13

Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1608, nr 98

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Wyznanie:

» katolickie