Henricus Jacob

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Henricus Jacob

Data śmierci:

1633-(pochowany 31 sierpnia 1633)

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVII wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Syn dzierżoniowskiego malarza Ambrosiusa Jacoba, brat malarza Caspara Jacoba; żona Barbara, córka kupca Balthasara Krausego, poślubiona 25 listopada 1624.

Opis kształcenia:

Zapewne w warsztacie ojca

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz w Dzierżoniowie

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: Malarze śląscy A-K

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Wyznanie:

» katolickie