Paul Juch

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Paul Juch

Data urodzenia:

Ok. poł. XVI w.

Data śmierci:

Po 1586

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

1586 - polichromia stropu empory w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: Malarze śląscy A-K

Literatura i źródła publikowane:

„Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Zeitschrift des Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer“, t. 2, s. 255

Śląsk. Zabytki Sztuki w Polsce, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen i in., Warszawa 2006, s. 247

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 106

Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, red. S. Dąbrowski, Wrocław-Dzierżoniów 1998, s. 210

W. Schwedowitz, Chronik der katholischen Gemeinde zu Reichenbach in Schlesien. Festschrift zum 750-jährigen Jubiläum ihres Bestehens, Reichenbach 1909, s. 20

http://www.dokumentyslaska.pl/epitafia/miejscowosci/dzierzoniow%20dzierzoniow.html [dostęp: 2 grudnia 2013]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Multimedia

Juch Paul 1
Juch Paul 2
Juch Paul 3