Kahlert

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Kahlert

Data urodzenia:

XVIII/XIX w.?

Data śmierci:

Po 1823

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. Poł. XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Inspektor budowlany (Bau-Inspector) w magistracie w Dzierżoniowie. Jego podpis i uczynione przez niego komentarze pojawiają się na zachowanych rysunkach budowlanych z lat 1822-1823, m.in. na rysunku poddasza w mieszkaniu pastora Tiede na przedmieściach Dzierżoniowa.

Współpracownicy:

Mistrz murarski Georg Brauner

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 764

Acta Specialia von Bau Sachen 1820-1823 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

Multimedia

Kahlert