Johann Christoph Klapper

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Johann Christoph Klapper

Data urodzenia:

Ok. poł. XVIII w.

Data śmierci:

I poł. XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

Przełom XVIII i XIX wieku (wzmiankowany 1795-1805)

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

W latach ok. 1795-1802 był zatrudniany do prac przy murach miejskich w Dzierżoniowie, w tym przy bramach Wrocławskiej i Ząbkowickiej, co poświadczają rachunki zachowane w Aktach miasta Dzierżoniowa.

Opis kształcenia:

Wykształcenie cechowe

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski (Maurermeister), członek cechu murarzy w Dzierżoniowie. Wykonywał m.in. prace na zlecenie miasta.

Współpracownicy:

Mistrz ciesielski Hetzelt

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 1014, Acta von Handwerkssachen der Maurer Zunft 1786-1845 [bez paginacji]; sygn. 753, Acta Specialia von Bau Sachen, 1788-1805 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» ciesielstwo