Andreas Klein

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Andreas Klein

Data urodzenia:

Ok. poł. XVII w.?

Data śmierci:

I poł. XVIII w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVII wiek

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza)
Określenie kręgu rodzinnego:

Córka Maria, wyszła za mąż 23 lutego 1694 w kościele parafialnym w Środzie Śląskiej

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz czynny w Niemczy.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: Malarze śląscy A-K

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Wyznanie:

» katolickie