Oskar Kögel

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Oskar Kögel

Data urodzenia:

8-09-1873

Data śmierci:

I poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XIX/XX wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Schweidnitz (Świdnica) (Rynek 19)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

Pudełko z inskrypcją „Oskar Kögel, Goldschmiedemeister, Ring 19“, Sammlung Adler, Niemcy

Opis kształcenia:

1 kwietnia 1888 – 1 maja 1892 nauka w Kłodzku u F. Wandlera.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Od 1901 roku czynny w Świdnicy. Od 16 stycznia 1901 członek cechu złotników (Schweidn. Goldsch. Meisterrolle v. 1888 Nr. 19).

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: złotnicy

Literatura i źródła publikowane:

http://www.horst-adler.de/best_01.pdf [dostęp 2 grudnia 2013]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» złotnictwo