Köhler

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Köhler

Data urodzenia:

koniec XIX w.

Data śmierci:

po 1930

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Plan sytuacyjny osiedla w Rakowicach (Ranchwitz) z podpisem architekta, 1927, w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Wydział Powiatowy w Niemczy, sygn. 41: Siedlungswesen, s. 83

Dzieła:

1927 – plan osiedla w Rakowicach

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie akademickie w zakresie budownictwa potwierdzone tytułem państwowym rządowego mistrza budowlanego (Baumeister)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

od ok. 1926 po 1930r. – Powiatowy mistrz budowlany (Kreisbaumeister) w Niemczy

Charakterystyka:

Jako przedstawiciel rządowej administracji budowlanej w powiecie niemczańskim w funkcji mistrza budowlanego (Kreisbaumeister) zajmował się nie tylko nadzorem architektonicznym nad inwestycjami budowlanymi lecz do jego obowiązków należało także projektowanie na potrzeby administracji samorządowej oraz wprowadzanie poprawek do projektów prywatnych zatwierdzanych przez urząd budowlany Wydziału Powiatowego. W jego gestii było także planowanie przestrzenne, m.in. nowych osiedli na terenie Niemczy i powiatu.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 16: Haupt-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Bau-Polizei-Sachen, pismo z dnia 28.06.1926 i następne

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 39, 40: Neben-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Siedlungswesen, pismo z dnia 28.12.1928 i następne

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 38: Siedlungswesen,  Wydział Powiatowy w Niemczy, s. 10, 19

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 41: Siedlungswesen, s. 83 i następne

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

Multimedia

Koehler 1