Zalman Koleśnikow

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Zalman Koleśnikow

Data urodzenia:

Pocz. XX w.?

Data śmierci:

II poł. XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XX wiek

Miejsce zamieszkania: Dzierżoniów, Wrocław
Dzieła:

m.in.:

„Skąd wziąć minian” Nudelmana – reżyseria

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Reżyser. Wspólnie z Chajełe Rosenthal organizował teatr żydowski na Ziemiach Odzyskanych, w tym w Dzierżoniowie. Utworzyli oni pierwszy zespół „Sziraim”, którym kierował Symche Natan a w jego skład wchodzili: Grysza Ariel, Kety Efron, Zofia Gorlicka, Renia Glikman, Bina Gudes, Józef Griminger, Izaak Krelman, Zalmen Koleśnikow, Lejb Lorner, Adolf Liberman, Dora Przepiórka i Jakub Rejnglas. W lipcu 1946 roku został kierownikiem powołanego do życia Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego – Niderszlezjer Jidiszer Teater, w skład którego włączono zespół z Dzierżoniowa.

Współpracownicy:

Chajełe Rosenthal, Symche Natan, Grysza Ariel, Kety Efron, Zofia Gorlicka, Renia Glikman, Bina Gudes, Józef Griminger, Izaak Krelman, Lejb Lorner, Adolf Liberman, Dora Przepiórka i Jakub Rejnglas

Charakterystyka:

B. Hebzda-Sołogub charakteryzuje repertuar Teatru, w tym reżyserowany przez Koleśnikowa jako „lekki i mało ambitny”. Pisze: „wystawiano […] sztuki w języki jidysz […] tematycznie związane z małomiasteczkowym środowiskiem żydowskich rzemieślników, kramarzy, sklepikarzy. Repertuar wzorowano na teatrach ludowych z okresu II połowy XIX w. Sięgano po sztuki Abrahama Goldfadena oparte na folklorze żydowskim. Dla mieszkańców miasta przedstawienia prezentowano w świetlicy Klubu Żydowskiego bądź na scenie Powiatowego Domu Kultury. […] Spektakle grano nie tylko w Dzierżoniowie, ale również w okolicznych miejscowościach. Teatr gościł w Wałbrzychu, Świdnicy, Bielawie, Pieszycach, Piławie górnej, Niemczy.” (B. Hebzda-Sołogub, s. 51-52)

Literatura i źródła publikowane:

B. Hebzda-Sołogub, Przechować pamięć historii. Życie kulturalne dzierżoniowskich Żydów w latach 1945-1968, „Rocznik Dzierżoniowski 2001”, t. 11, Dzierżoniów 2002, s. 50-56

http://www.sztetl.org.pl/de/article/wroclaw/7,organisationen-und-vereine/4962,das-j-dische-theater-in-niederschlesien/?print=1 [dostęp: 15.11.2013]

http://zydowskiwroclaw.uni.wroc.pl/teatr/ [dostęp: 15.11.2013]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» reżyseria

» teatr

Wyznanie:

» mojżeszowe