J. Kunze

nie pobrano

Imię i nazwisko:

J. Kunze

Data urodzenia:

I poł. XIX w.?

Data śmierci:

II poł. XIX w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. połowa XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Ernsdorf (Dzierżoniów)
Dzieła:

m.in. przebudowa domu Pauliny Reiter w Dzierżoniowie – wspólnie z Juliusem Schenkiem

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski, współpracownik Juliusa Schenka

Współpracownicy:

Julius Schenk

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1887 [de facto 1888], sygn. 771; sygn. 772 Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1888 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo